برخورد با دستگاه های متخلف کرونایی در خوزستان

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 مارس 2021 | 11:51 ق.ظ
برخورد با دستگاه های متخلف کرونایی در خوزستان به صورت روزانه روند اجرای دستورالعمل‌ها بهداشتی در خوزستان رصد و نظارت می‌شود. به گزارش پایگاه خبری کوشا خبر ، فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری کرونا  در خوزستان در گفتگو اینترنتی با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: بنا بر مصوبه ستاد استانی کرونا تمامی مبادی و خروجی شهر‌های استان کنترل و از […]

به صورت روزانه روند اجرای دستورالعمل‌ها بهداشتی در خوزستان رصد و نظارت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کوشا خبر ، فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری کرونا  در خوزستان در گفتگو اینترنتی با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: بنا بر مصوبه ستاد استانی کرونا تمامی مبادی و خروجی شهر‌های استان کنترل و از ورود خودرو‌ها  با پلاک غیر بومی و  خروج خودروها  با پلاک بومی جلوگیری می‌شود.
ولی اله حیاتی افزود: همچنین ۲۵ اداره غیر ضروری استان نیز تا پایان سال با ۱۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت می‌شوند.
وی با اشاره به نظارت روزانه بر روند اجرای مصوبات ستاد کرونا در استان توسط تیم‌های نظارتی ادامه داد: این گزارش‌ها در قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد استانی بررسی و گزارش آن به ستاد مدیریت  بیماری کرونا در خوزستان ارائه می‌شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان بیان کرد : از سوی استاندار خوزستان برخی ادارات و دستگاه های اجرایی که مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا را اعمال نکرده اند تذکر داده شده است.
به گزارش پایگاه خبری کوشا خبر ، فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری کرونا  در خوزستان در گفتگو اینترنتی با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: بنا بر مصوبه ستاد استانی کرونا تمامی مبادی و خروجی شهر‌های استان کنترل و از ورود خودرو‌ها  با پلاک غیر بومی و  خروج خودروها  با پلاک بومی جلوگیری می‌شود.
ولی اله حیاتی افزود: همچنین ۲۵ اداره غیر ضروری استان نیز تا پایان سال با ۱۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت می‌شوند.
وی با اشاره به نظارت روزانه بر روند اجرای مصوبات ستاد کرونا در استان توسط تیم‌های نظارتی ادامه داد: این گزارش‌ها در قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد استانی بررسی و گزارش آن به ستاد مدیریت  بیماری کرونا در خوزستان ارائه می‌شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری

به گزارش پایگاه خبری کوشا خبر ، فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری کرونا  در خوزستان در گفتگو اینترنتی با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: بنا بر مصوبه ستاد استانی کرونا تمامی مبادی و خروجی شهر‌های استان کنترل و از ورود خودرو‌ها  با پلاک غیر بومی و  خروج خودروها  با پلاک بومی جلوگیری می‌شود.
ولی اله حیاتی افزود: همچنین ۲۵ اداره غیر ضروری استان نیز تا پایان سال با ۱۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت می‌شوند.
وی با اشاره به نظارت روزانه بر روند اجرای مصوبات ستاد کرونا در استان توسط تیم‌های نظارتی ادامه داد: این گزارش‌ها در قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد استانی بررسی و گزارش آن به ستاد مدیریت  بیماری کرونا در خوزستان ارائه می‌شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت بیماری
آخرين اخبار
پر بحث ترين
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
محل كد آمار