مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان مطرح کرد:کاهش مصرف آب یکی از اهداف استراتژیک صنعت فولاد است/ تعریف ۳ سناریو برای بهینه‌سازی مصرف آب

تاریخ انتشار: شنبه 21 نوامبر 2020 | 17:39 ب.ظ
مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان مطرح کرد:کاهش مصرف آب یکی از اهداف استراتژیک صنعت فولاد است/ تعریف ۳ سناریو برای بهینه‌سازی مصرف آب امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان از روش‌های گوناگون برای کاهش مصرف آب در صنعت فولاد ایران نوشته و معتقد است با کمک بروزرسانی تجهیزات و تکنولوژی ها، می‌توان اقدامات موثری در این زمینه انجام داد. به گزارش پایگاه خبری کوشا خبر؛ وی افزود :میزان مصرف آب در صنعت فولاد کمتر از بخش کشاورزی است […]

امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان از روش‌های گوناگون برای کاهش مصرف آب در صنعت فولاد ایران نوشته و معتقد است با کمک بروزرسانی تجهیزات و تکنولوژی ها، می‌توان اقدامات موثری در این زمینه انجام داد.


به گزارش پایگاه خبری کوشا خبر؛ وی افزود :میزان مصرف آب در صنعت فولاد کمتر از بخش کشاورزی است اما به دلیل اهمیت بهینه سازی مصرف آب، شرایط ایجاب می‌کند این صنعت در این حوزه پیشتاز باشد. در زمینه کاهش مصرف آب اخیرا برخی از شرکت‌های فولادی همچون فولادمبارکه اصفهان به تاسیس واحد تصفیه پساب جهت بازیابی آب خروجی در برخی از واحدهای فولادی اقدام کرده‌اند، اما بروزآوری تجهیزات و تکنولوژی موثرترین اقدام جهت کاهش مصرف آب است که لازم است این رویکرد در خط مشی و اهداف استراتژیک صنعت فولاد قرار گیرد.
در خصوص اینکه آیا مصرف آب صنایع فولادی در ایران با استانداردهای جهانی تطابق دارد نیز می توان گفت که طبق شاخص جهانی، برای تولید هر کیلوگرم فولاد، ۸ لیتر آب مورد نیاز است که به‌ دلیل گوناگونی تکنولوژی و فناوری بکار رفته در صنایع فولاد کشورمان، نرخ مصرف آب متفاوت است. هم اکنون میزان صرف آب در این شرکت تقریبا ۱لیتر آب برای نورد یک کیلوگرم فولاد مصرف می‌شود که این نرخ نسبت به شاخص شرایط بسیار مطلوبی دارد.
از آنجا که شاخص جهانی برای کل چرخه فولاد تعریف شده که عمده مصرف هم در صنایع بالادستی است، نرخ مصرف آب در فولاد مبارکه به عنوان یک نمونه مناسب برای این شاخص هم اکنون به از نرخ ۱۶ لیتر به عدد ۴ لیتر در یک کیلوگرم فولاد رسیده است که عدد مناسبی است. برای سایر صنایع فولادکشور اطلاعات مستندی در دست نیست که میزان تطابق نرخ مصرف آب را با شاخص جهانی مقایسه کنیم.
از سوی دیگر طبق بررسی‌های انجام شده خوشبختانه شرکت‌های فولادی متوجه اهمیت موضوع شده اند اما با توجه به اینکه هرگونه اقدام اساسی در زمینه کاهش مصرف آب در صنعت فولاد مستلزم تکنولوژی و سرمایه گذاری است، هنوز اقدام شایسته و همه جانبه ای صورت نگرفته است.
در اینجا می‌توان مولفه‌های موثر بر میزان مصرف آب در صنعت فولاد را در پنج بخش دسته بندی کرد که شامل سبد محصولات و ظرفیت تولید خطوط تولید فولاد، فرآیندهای فولادسازی خصوصا در رده های بالادستی (فولادسازی و ریخته گری) و میاندستی (نورد)، سطح فناوری، طراحی، تکنولوژی و عمر تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید، سطح بازدهی و کیفیت سیستم های اندازه گیری مصرف آب صنایع و میزان بازیابیآب و سطح تکامل چرخه بازگردانی آب به شبکه تولید می شود.
در اسناد بالادستی برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از آب، رویکردها در سه سناریو از جمله کاهش مصرف آب، استفاده مجدد یا بازچرخانی آب و بازیافت آب با تصفیه پسماند تعریف می‌شوند.
در زمینه استفاده مجدد آب می‌توان با توجه به حجم و آنالیز آب مصرفی در یک واحد صنعتی، از راهکارهای زیر استفاده کرد:
۱-استفاده از شبکه های آب مجهز به برجهای خنک کننده
۲-طراحی مدارهای چرخه آبیجهت استفاده از آب خروجییک واحد صنعتی به‌عنوان ورودی واحد دیگر(البته بر اساس کیفیت و حجم آب موجود)
۳-استفاده از مکانیزمهای ته نشینی و یا تبخیری در تکنولوژی مدارهای چرخه آب
برای مثال در شرکت فولاد اکسین خوزستان نیز تکنولوژی بهینه‌سازی مصرف آب براساس سناریو استفاده مجدد از آب پیاده سازی شده است. بطوریکه در خط تولید این شرکت از برج‌های خنک کننده استفاده می‌شود. بنابراین در راستای مدیریت مصرف آب، عملیات نگهداری این سیستم طبق استانداردهای مرتبط انجام می‌گیرد.
اجرای پروژه جمع آوری (احداث کانال) و تصفیه پسماند بهداشتی جهت بازیافت و بهینه سازی مصرف آب بوده ، بطوریکه آب بازیافت شده مصرف فضای سبز شرکت می گردد.
همچنین برطرف کردن نشتی های آب در خطوط تولید، جمع آوری آبهای خارج شده از مدار برج های خنک کننده جهت تامین آب بخشی از فضای سبز کارخانه و ارتقای سیستم میترینگ (اندازه گیری) آب کارخانه از دیگر اقدامات صورت گرفته در اکسین خوزستان است .

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار