آقای اسماعیل سالم مدیر آبفا دزفول مودب باشید! لر ها و بختیاریان مهاجر نیستند!

تاریخ انتشار: جمعه 7 می 2021 | 12:15 ب.ظ
آقای اسماعیل سالم مدیر آبفا دزفول مودب باشید! لر ها و بختیاریان مهاجر نیستند! در مصاحبه ای که صدا و سیما خوزستان در خصوص نداشتن شبکه ی آب شربی شهر سرباز سیامنصور با مدیر آبفای دزفول مصطفی اسماعیل سالم انجام داد ایشان در برنامه ی زنده و اخبار خوزستان علنا” ساکنان شهر سرباز سیامنصور را مهاجر خواند و گفت که:”اینها مهاجرانی هستند که از مناطق دیگر به این منطقه […]

در مصاحبه ای که صدا و سیما خوزستان در خصوص نداشتن شبکه ی آب شربی شهر سرباز سیامنصور با مدیر آبفای دزفول مصطفی اسماعیل سالم انجام داد ایشان در برنامه ی زنده و اخبار خوزستان علنا” ساکنان شهر سرباز سیامنصور را مهاجر خواند و گفت که:”اینها مهاجرانی هستند که از مناطق دیگر به این منطقه آمده اند! این در حالی است که ساکنان این شهر از غیورترین و اصیل ترین بختیاریان و لرهای ایران می باشند که اینگونه توسط یک مسئول بی سواد و بی فرهنگ! مهاجر خوانده می شوند؟!
براستی اگر لرها و بختیاران در خوزستان مهاجرند پس چه کسانی هزاران سال محافظ و جانفدای حفظ مرزهای ایران زمین بوده اند؟!که اینک امثال شما مست از باده ی قدرتی پوشالی و خیالی فرزندان حقیقی ایران را مهاجر بخوانید!؟
آقای مصطفی اسماعیل سالم از این تفکر و نگاه زشت و زننده ی قومی دست بردارید چرا که نداشتن شبکه ی آب شرب در سیامنصور که حداقل ترین خواسته ی ساکنین منطقه به عنوان انسان است!و اینکه با وجود گذشت۴۳سال از عمر انقلاب اسلامی مردم منطقه آب شرب لوله کشی ندارند! حاصل همین نگاه تبعیض آمیز و غرض ورزانه امثال شماست.
ما موضوع بی ادبی و بی احترامی شما را از طریق استاندار محترم خوزستان؛وزیر محترم نیرو و مسئولان ذیربط پیگیری خواهیم نمود.
ضمن اینکه ما بی صبرانه منتظر عذرخواهی رسمی شما بابت این الفاظ بی خردانه در خصوص قوم غیور لر و بختیاری هستیم.

١٧ اردیبهشت ١۴٠٠/بابک طهماسبی

 

 

 

 

 

 

در مصاحبه ای که صدا و سیما خوزستان در خصوص نداشتن شبکه ی آب شربی شهر سرباز سیامنصور با مدیر آبفای دزفول مصطفی اسماعیل سالم انجام داد ایشان در برنامه ی زنده و اخبار خوزستان علنا” ساکنان شهر سرباز سیامنصور را مهاجر خواند و گفت که:”اینها مهاجرانی هستند که از مناطق دیگر به این منطقه آمده اند! این در حالی است که ساکنان این شهر از غیورترین و اصیل ترین بختیاریان و لرهای ایران می باشند که اینگونه توسط یک مسئول بی سواد و بی فرهنگ! مهاجر خوانده می شوند؟!
براستی اگر لرها و بختیاران در خوزستان مهاجرند پس چه کسانی هزاران سال محافظ و جانفدای حفظ مرزهای ایران زمین بوده اند؟!که اینک امثال شما مست از باده ی قدرتی پوشالی و خیالی فرزندان حقیقی ایران را مهاجر بخوانید!؟
آقای مصطفی اسماعیل سالم از این تفکر و نگاه زشت و زننده ی قومی دست بردارید چرا که نداشتن شبکه ی آب شرب در سیامنصور که حداقل ترین خواسته ی ساکنین منطقه به عنوان انسان است!و اینکه با وجود گذشت۴۳سال از عمر انقلاب اسلامی مردم منطقه آب شرب لوله کشی ندارند! حاصل همین نگاه تبعیض آمیز و غرض ورزانه امثال شماست.
ما موضوع بی ادبی و بی احترامی شما را از طریق استاندار محترم خوزستان؛وزیر محترم نیرو و مسئولان ذیربط پیگیری خواهیم نمود.
ضمن اینکه ما بی صبرانه منتظر عذرخواهی رسمی شما بابت این الفاظ بی خردانه در خصوص قوم غیور لر و بختیاری هستیم.

١٧ اردیبهشت ١۴٠٠/بابک طهماسبی

 

 

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
محل كد آمار