ملاقات اعضا مطالبه گران میدان میوه و تره بار با مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 فوریه 2019 | 09:09 ق.ظ
ملاقات اعضا مطالبه گران میدان میوه و تره بار با مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز میدان میوه و تره بار ملاقات اعضا مطالبه گران میدان میوه و تره بار با مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز ظهر امروز سه شنبه سی ام بهمن ماه٩٧ جلسه ای با دستور شهردار اهواز و با حضور مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز مهندس صولت احمدی و تعدادی از کسبه و غرفه داران میدان الغدیر اهواز […]

میدان میوه و تره بار

میدان میوه و تره بار

میدان میوه و تره بار

ملاقات اعضا مطالبه گران میدان میوه و تره بار با مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز

ظهر امروز سه شنبه سی ام بهمن ماه٩٧ جلسه ای با دستور شهردار اهواز و با حضور مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز

مهندس صولت احمدی و تعدادی از کسبه و غرفه داران میدان الغدیر اهواز برگزار گردید

در این دیدار اول نمایندگان گروه مطالبه گران میدان میوه وتره بارالغدیر مطالبات و خواسته های قانونی و به حق خود را مطرح نمودند

و سپس مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز به تک تک سوالات و خواسته های نمایندگان الغدیر پاسخ گفت

شایان ذکر است این دیدار اولین دیدار رسمی گروه مطالبه گران میدان الغدیراهواز بود که برخورد خوب؛صمیمانه و توام با پاسخ دهی

شفاف مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز مهندس صولت احمدی باعث خرسندی و رضایت اعضا گردید و نیز قول هایی به جهت

رفع مشکلات موجود در میدان به نمایندگان میدان داده شد و قرار شد در جلسات آتی رفع این مشکلات و میزان رضایت کسبه ی میدان

مورد بررسی مجدد قرار گیرد

ملاقات اعضا مطالبه گران میدان میوه و تره بار با مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز

 ظهر امروز سه شنبه سی ام بهمن ماه٩٧ جلسه ای با دستور شهردار اهواز و با حضور مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز 

مهندسصولت احمدی و تعدادی از کسبه و غرفه داران میدان الغدیر اهواز برگزار گردید

در این دیدار اول نمایندگان گروه مطالبه گران میدان میوه وتره بارالغدیر مطالبات و خواسته های قانونی و به حق خود را مطرح نمودند

و سپس مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز به تک تک سوالات و خواسته های نمایندگان الغدیر پاسخ گفت

شایان ذکر است این دیدار اولین دیدار رسمی گروه مطالبه گران میدان الغدیراهواز بود که برخورد خوب؛صمیمانه و توام با پاسخ دهی

شفاف مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اهواز مهندس صولت احمدی باعث خرسندی و رضایت اعضا گردید و نیز قول هایی به جهت

رفع مشکلات موجود در میدان به نمایندگان میدان داده شد و قرار شد در جلسات آتی رفع این مشکلات و میزان رضایت کسبه ی میدان

مورد بررسی مجدد قرار گیرد

آخرين اخبار
پر بحث ترين
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
محل كد آمار