کرخه شاهد خشکسالی کم سابقه

تاریخ انتشار: دوشنبه 7 مارس 2022 | 14:00 ب.ظ
کرخه شاهد خشکسالی کم سابقه با توجه به آمار هواشناسی، حوضه کرخه فوق بحرانی خواهد بود و احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت‌های پر مصرف مانند برنج در کل خوزستان به ویژه در حوضه کرخه وجود دارد. به گزارش پایگاه خبری فصل نو  ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به خشکسالی کم سابقه در حوضه کرخه، حفظ کشت […]

با توجه به آمار هواشناسی، حوضه کرخه فوق بحرانی خواهد بود و احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت‌های پر مصرف مانند برنج در کل خوزستان به ویژه در حوضه کرخه وجود دارد. به گزارش پایگاه خبری فصل نو  ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به خشکسالی کم سابقه در حوضه کرخه، حفظ کشت

با توجه به آمار هواشناسی، حوضه کرخه فوق بحرانی خواهد بود و احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت‌های پر مصرف مانند برنج در کل خوزستان به ویژه در حوضه کرخه وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو  ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به خشکسالی کم سابقه در حوضه کرخه، حفظ کشت موجود در این حوضه بسیار مهم و مشکل است و به سختی برای کشت در این حوضه آب را تامین می‌کنیم.

خدارحم امیری زاده در خصوص کشت خارج از الگو، اظهار کرد: امسال به ویژه در حوضه کرخه با خشکسالی کم سابقه‌ای مواجه هستیم و حفظ کشت موجود در حوضه کرخه بسیار مهم و مشکل است و به سختی برای کشت در این حوضه آب را تامین می‌کنیم.

وی افزود: به شیوه‌های مختلف در حال اقناع سازی هستیم تا کشاورزان الگوی کشت فصل آینده را رعایت کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: با توجه به آمار هواشناسی، حوضه کرخه فوق بحرانی خواهد بود و احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت‌های پر مصرف مانند برنج در کل خوزستان به ویژه در حوضه کرخه وجود دارد.

امیری زاده  گفت: اگر کسی خارج از الگوی کشت و برنامه کشت اعلامی از سوی این سازمان، کشت کند هیچ مسئولیتی متوجه دولت نیست و خسارت، نهاده دامی، بیمه و هیچ کمکی به این کشاورز تعلق نخواهد گرفت.

ییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: با توجه به آمار هواشناسی، حوضه کرخه فوق بحرانی خواهد بود و احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت‌های پر مصرف مانند برنج در کل خوزستان به ویژه در حوضه کرخه وجود دارد.امیری زاده  گفت: اگر کسی خارج از الگوی کشت و برنامه کشت اعلامی از سوی این سازمان، کشت 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
کوشاخبر
محل كد آمار